Servicefradrag

Du kan få fradrag for almindeligt havearbejde udført i hjemmet eller fritidsboligen.
Når du bestiller Westring Multiservice , kan du derfor typisk få fradrag for arbejdsløn.

Få fradrag ved haveservice

Du kan få fradrag for udgiften til arbejdslønnen, når du får udført fradragsberettiget services.

Hvad slags services kan du få fradrag for?

Du kan bruge servicefradraget, når du får udført almindeligt havearbejde, som f.eks:

 • Græsslåning
 • Lugning
 • Hækklipning
 • Beskæring af træer og buske
 • Fliserensning af indkørsler og terrasser

Fradraget har en værdi på 26%, så hvis arbejdslønnen er på 2.000 kroner, så får du ca. 520 kroner i skat.

Almindelig rengøring:

 • Vask og aftørring af flader i boligen
 • Rengøring af toilet og bad
 • Støvsugning, gulvvask og boning
 • Opvask, tøjvask og strygning
 • Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner m.m.

Bemærk: Udgifter til vask, strygning og rensning af tøj og tæpper m.m. giver kun fradrag, når arbejdet udføres i hjemmet.  

Du kan ikke få servicefradrag for udgifter til au pair, som bor i den helårsbolig, hvor arbejdet udføres.

Vinduespudsning:

 • Indvendig
 • Udvendig

Hvad kan du ikke få fradrag for?

Noget havearbejde er imidlertid undtaget servicefradraget. Det gælder f.eks:

 • Rensning af tagrender
 • Træfældning og fjernelse af væltede træer
 • Enkeltstående havearbejder, f.eks. anlæg af ny græsplæne
 • Materialer, gebyrer og lignende

 Læs mere nedenfor.

Se mere på skat.dk

Betingelser for at få servicefradrag for fritidsboliger

Det er kun ejeren af fritidsboligen og ejerens ægtefælle, der kan få fradrag.

Hvis fritidsboligen har været udlejet en del af året, er der ikke fradrag for serviceydelser i form af rengøring, vinduespudsning, havearbejde mv. 

Du skal betale ejendomsværdiskat af fritidsboligen.

Du kan højst få fradrag for 6.400 kr. pr. person for haveservice udført i 2022. Det gælder også selvom, du både har helårsbolig og fritidsbolig.

Sådan oplyser du fradraget til SKAT

Du skal selv indberette dit fradrag på SKAT'S selvbetjening. 
Husk at gemme dine fakturaer som dokumentation for det udførte arbejde.

1: Log ind på SKAT

Log på TastSelv og vælg “Ret årsopgørelsen” for ydelser, du fik udført sidste år eller “Forskudsopgørelsen” for ydelser, du har fået udført i år.

2: Udfyld servicefradrag

Find rubrikken “Servicefradrag” og tryk på den lille lommeregner for at blive guidet gennem din indberetning.

3: Hvem og hvor meget

Du skal angive CVR- eller CPR-nummer på din havemand og “Arbejdsløn uden moms”. Begge dele finder du på din faktura.

4: Overfør til årsopgørelse

Har du fået hjælp flere gange, kan du indtaste flere beløb samtidig. Husk til sidst at klikke på knappen “Overfør til årsopgørelsen”.

Få hjælp til huset